Gia Minh Phạm Co.Ltd cung cấp miễn phí Tài liệu kỹ thuật Thiết bị mã vạch, máy in mã vạch, phần mềm in mã vạch của các hãng Opticon, Zebra, Honeywell, Datalogic, Digital... Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn không tìm thấy tài liệu thiết bị mình cần qua email : gmp@giaminhpham.com.

* Catalogue / Brochure / Datasheet


Đang cập nhật. Hoặc bạn có thể email đến gmp@giaminhpham.com để được gửi trực tiếp

* Manual

Đang cập nhật. Hoặc bạn có thể email đến gmp@giaminhpham.com để được gửi trực tiếp

* Driver

Liên tục cập nhật. Hoặc bạn có thể email đến gmp@giaminhpham.com để được gửi trực tiếp
- Xprinter V7.77 (file exe) hoặc Xprinter V.7.77 (File rar), cho tất cả các máy in hóa đơn Xprinter
- Driver máy in hóa đơn Star BSC 10 Driver
- Driver máy in tem nhiệt HPRT LPQ80

* Soft
- Phần mềm thiết kế tem nhãn mã vạch Bartender
- Phần mềm thiết kế tem nhãn mã vạch Zebra Designer Lite

Hãng sản xuất