Phân phối chính hãng

MÁY ĐỌC MÃ VẠCH 1D, QRCODE

Datalogic | Honeywell | Opticon | Zebra | Argox | Intermec

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHẠM

may doc ma vach
Phân phối chính hãng

MÁY IN MÃ VẠCH

Zebra | Honeywell | Intermec | TOSHIBA TEC | Datamax-Oniel

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHẠM

may in ma vach
Phân phối chính hãng

MÁY IN HOÁ ĐƠN

EPSON | STAR | SEWOO | SAM4S

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHẠM

May in hoa don
Nhà cung cấp

GIẤY IN HOÁ ĐƠN

Giấy in nhiệt | Giấy in nhiều liên

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHẠM

giay in hoa don ban hang
Sản xuất và cung cấp

GIẤY IN DECAL - TEM NHÃN

FASSON | AMAZON | KHAMISTICKER

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHẠM

Decal fasson
Cung cấp và phân phối

RIBBON MỰC IN MÃ VẠCH

GMP TTR | RICOH | ARMOR - INKANTO| ZEBRA

CÔNG TY TNHH GIA MINH PHẠM

ribbon ma vach

GIA MINH PHAM CO.,LTD

Vui lòng gọi cho chúng tôi qua số hotline

0888.437.434

DATALOGIC QW2120

Vui lòng gọi 0888-437-434

HONEYWELL VOYAGER 1452G (1D)

Vui lòng gọi 0888-437-434

HONEYWELL VOYAGER 1202G

Vui lòng gọi 0888-437-434

OPTICON H27

Vui lòng gọi 0888-437-434

Star TSP143IIIW

Vui lòng gọi 0888-437-434

OPTICON OPL-6845S

Vui lòng gọi 0888-437-434

OPTICON L-46X

Vui lòng gọi 0888-437-434

Datalogic QW2400

Vui lòng gọi 0888-437-434

Honeywell PC42T plus

Vui lòng gọi 0888-437-434

Newland HR11 Plus

Vui lòng gọi 0888-437-434

Ribbon Premium Wax GMPPW21

Vui lòng gọi 0888-437-434

Xprinter XP-350B

Vui lòng gọi 0888-437-434

Zebra DS3678-SR

Vui lòng gọi 0888-437-434

Tem nhiệt CNTT 40x30mm

Vui lòng gọi 0888-437-434

Tem cảm nhiệt CNTT 50x30mm

Vui lòng gọi 0888-437-434

Decal tem cân 58x40mm

Vui lòng gọi 0888-437-434

DELFISCAN C71

Vui lòng gọi 0888-437-434

DELFI SCAN C90

Vui lòng gọi 0888-437-434

DATALOGIC QW2120

Vui lòng gọi 0888-437-434

DATALOGIC QW2170

Vui lòng gọi 0888-437-434

DELFI SCAN M71

Vui lòng gọi 0888-437-434

HONEYWELL XENON 1902

Vui lòng gọi 0888-437-434

HONEYWELL VOYAGER 1452G (1D)

Vui lòng gọi 0888-437-434

HONEYWELL VOYAGER 1202G

Vui lòng gọi 0888-437-434

Product Name

$ 869.00

Product Name

$ 869.00

Product Name

$ 869.00

Product Name

$ 869.00

Product Name

$ 869.00

Product Name

$ 869.00

Hãng sản xuất